Sammen kan vi skabe større lighed i sundhed

I Danmark er vi lige og har lige muligheder. Sådan tænker vi. Men når det kommer til social lighed i sundhed, er der stadig et stykke vej til målet. For selvom vi samlet set er blevet sundere og lever længere, er forskellene blevet større.

Allerede før vi bliver født, er vores chancer for et godt og langt liv ulige og gennem livet vokser uligheden. For sundhed og levealder afhænger af, hvor du kommer fra, hvilken uddannelse du får, hvad du kommer til at arbejde med, og om du bor alene.

Social ulighed i sundhed betyder, at det ikke er alle, der får lige meget gavn af de store fremskridt, vi ser på sundhedsområdet. Personer med korte uddannelser, en dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet og lave indkomster bliver ikke kun oftere syge, deres sygdomme bliver også opdaget senere, og deres forløb er ofte mere komplekse.

Vi bliver ikke lige sunde af at gøre lige meget for alle. Derfor skal vi både gøre mere og gå nye veje for at få flere med. Vi kan og skal bidrage til at mindske social ulighed i sundhed ved at arbejde på tværs af fagområder og ved at lave indsatser, der tager højde for vores forskellige udgangspunkter og behov.

Vi kan mindske uligheden gennem et løft af hele befolkningens sundhed og forebyggelse inden for rygning, alkohol, kost, motion og trivsel. En sund start på barndommen, uddannelse, gode arbejdsforhold, aktive boligområder, idrætstilbud og sociale netværk er også en del af opskriften på et godt og langt liv. For bare at nævne nogle få indsatsområder.

Det er ikke ligetil at skabe lighed i sundhed. Men det nytter at gøre noget, hvis vi sammen beslutter os for det. I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed er vi derfor mange forskellige organisationer med forskellige kompetencer og løsninger, der tilsammen gør en forskel, dér hvor vi kan.

Ikke én indsats kan løse alt, men sammen gør de en forskel.

Bliv en del af alliancen og vær med til at skabe større social lighed i sundhed

Download Alliancens kernefortælling her: 
Sammen kan vi skabe større lighed i sundhed

 
Antal partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed: 107

Alliancens vision

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har en fælles vision om at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere uanset baggrund og social position. Vi tror på, at vi kan mindske uligheden gennem et løft af hele befolkningens sundhed og forebyggelse inden for rygning, alkohol, kost, motion og trivsel. En sund start på barndommen, uddannelse, gode arbejdsforhold, aktive boligområder, idrætstilbud og sociale netværk er også en del af opskriften på et godt og langt liv. 

 

Tidsperspektiv

Alliancen løber over en fireårig periode med opstart den 1. januar 2020. Partnerne i alliancen mødes til partnermøder to gange årligt. Alliancen ophører med udgangen af 2023. I januar 2024 afholdes en afsluttende konference, hvor resultater og anbefalinger fra arbejdet i alliancen præsenteres.
 
 
 
 
 

Vær med i Alliancen

Partnere i alliancen er alle enige om at sætte fokus på vigtigheden af at mindske social ulighed i sundhed. Vi tror på behovet for en fælles indsats på tværs af sektorer, hvor regioner, kommuner, civilsamfund og det private erhvervsliv alle spiller en rolle. Sammen eller hver for sig iværksætter alliancepartnerne aktiviteter, som kan fremme lighed i sundhed inden for deres fokusområde. 

Som partner er man en del af et stærkt netværk med handlekraftige aktører, der arbejder sammen om at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed. 

Se partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Målsætninger

Partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed forpligter sig til at arbejde mod ét eller flere nedenstående mål:

  • At udvælge fokusområder og sætte mål for, hvordan organisationen kan mindske social ulighed i sundhed.
  • At afprøve løsninger, der har til formål at udligne sociale forskelle i borgeres og patienters udbytte af forebyggelses-, opsporings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser på et evidensbaseret og datadrevet grundlag.
  • At iværksætte konkrete initiativer, der bidrager til omsætning af viden til praksis.

Alliancens partnere har løbende delt erfaringer og konkrete læring til inspiration for hinanden og andre på alliancens hjemmeside.