08-09-2022

Nyhedsbrev nr. 12 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det 12. nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Kære alliancepartnere

I alliancesekretariatet ser vi frem til et spændende efterår, der byder på vigtige aktiviteter og indsatser i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Partnermøde: Hvordan mindsker vi ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser?

Du inviteres hermed til partnermøde den:

12. oktober 2022
Kl. 12:00 – 16:00
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København

På partnermødet sætter alliancen fokus på den social ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Mennesker, der rammes af alvorlige psykiske lidelser lever i gennemsnit 15-20 år kortere end resten af befolkningen. Partnermødet vil fokusere på, hvilke indsatser og løsninger, der skal til for at mindske den store forskel i levealder.

I kan blandt andet se frem til at høre om Sundhedsstyrelsens 10-årsplan for psykiatrien og oplæg fra førende eksperter om, hvordan psykiatrien bedre kan løftes så den øger ligheden i sundhed. I kan også se frem til at blive klogere på, hvordan afstigmatisering, bedre arbejdsmarkedstilknytning, forebyggelse og pårørendeindsatser kan medvirke til at reducere uligheden for mennesker med psykiske lidelser.

Programmet er allerede tilrettelagt og kan findes her.

Som altid er det gratis for alliancepartnere at deltage, og der er fortsat pladser. Der lukkes for tilmeldinger 5. oktober 2022.  Du kan tilmelde dig arrangementet her.

Vi glæder os til en spændende og ikke mindst lærerig eftermiddag.

Ny viden om ulighed i sundhed

Hvordan bekæmper vi ulighed i sundhedsvæsenet?
Selvom sundhedsvæsenet er for alle, er der forskel på, hvem der får mest gavn af det. I dag møder nogle borgere så store barrierer i sundhedsvæsenet, at de ikke får den behandling eller afgørende information, de har brug for. I den nye rapport Sundhedskompetencer i det danske sundhedsvæsen fremlægger Sundhedsstyrelsen otte veje, man kan gå for at få mere lighed i, hvordan patienter bliver mødt i sundhedsvæsenet.

 Du kan læse rapporten her.

Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere
Socialt udsatte borgere har som gruppe en væsentlig kortere middellevetid end resten af befolkningen. Ofte dør de af sygdomme, der kunne være forebygget eller behandlet. I en ny temarapport har Statens Institut for Folkesundhed undersøgt seks sundhedsindsatser, der hver især bidrager til at forbedre den fysiske og mentale sundhed blandt socialt udsatte borgere. Rapporten identificerer en række centrale komponenter, som er afgørende for, at indsatser målrettet sårbare grupper lykkes.

 Du kan læse rapporten her.

Social ulighed i børn og unges udvikling, sundhed og trivsel
Den tidligere udvikling, sundhed og trivsel har stor betydning for, hvordan et barn klarer sig senere i livet. I en ny rapport undersøger Statens Institut for Folkesundhed social ulighed blandt børn og unge. Undersøgelsen viser blandt andet, at den sociale ulighed i overvægt eksisterer allerede i barnets første leveår og bliver kun mere markant ved ind- og udskolingen. På baggrund heraf, konkluderer rapporten, at sundhedsplejen, i kraft af deres gennemgående rolle i børns tidligere opvækst, kan bidrage til at mindske social ulighed i sundhed gennem ekstra støtte til sårbare børn og familier.

Du kan læse rapporten her.

Projekter på Alliancens hjemmeside
Har din organisation igangsat en ny indsats, der arbejder for mere lighed i sundhed? Som altid opfordres alle alliancepartnere til at dele projekter og initiativer, der mindsker uligheden i sundhed i Danmark ved at sende en mail til: jun@cancer.dk.

Du kan læse om mere om de projekter alliancepartnernes allerede har sat i gang her.

Velkommen til nye partnere
Vi optager løbende nye partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Det er derfor med stor glæde, at vi denne gang kan byde velkommen til:

GAME

Diversity Works

Vi ser frem til et spændende samarbejde, og kan fortælle, at vi nu er 90 partnere i alt. Kender I til en organisation, der burde blive en del af alliancen? Så må I meget gerne videresende deres kontaktoplysninger til mail: jun@cancer.dk.

På vegne af sekretariatet for Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Af Julie Nielsen Sidst ændret: 08.09.2022